Zoeken Menu

Leerlijn De ondernemingsraad als krachtige leeromgeving

Deze leerlijn is bedoeld voor OR-leden die hun lidmaatschap van de OR zien als een geweldige kans om persoonlijk te groeien en (daardoor) de ondernemingsraad als geheel verder professionaliseren door een opleidingsplan op te stellen.  De opbrengst van het volgen van deze leerlijn is een (meerjarig) opleidingsplan voor de ondernemingsraad en een individueel leerplan voor elk OR-lid.

De leerlijn ‘De ondernemingsraad als krachtige leeromgeving’ bestaat uit de volgende zes modules:

Module 2 – Eigen onderzoek doen
Module 12 - Lef
Module 13 – Onderlinge omgang
Module 26 - Competenties en competentiemanagement

Module 29 – Projectmatig werken

Wat is projectmatig werken? Hoe formuleer je een project en concrete doelen? Hoe maak je een realistische planning en bewaak je deze? En de financiering? Wie is de projectleider? Hoe kan de OR een uitdagend project als uitgangspunt nemen om zichzelf te ontwikkelen? In deze module gaan we een concreet project of initiatief van de ondernemingsraad uitwerken.

Resultaat: een projectplan met een tijdplanning, een financiële planning en een taakverdeling.

Module 30 – Planmatig leren

Wat zijn de nieuwste inzichten in het leren door volwassenen? Welke mogelijkheden zijn er voor OR-leden om te leren? Hoe organiseer je het leren binnen de ondernemingsraad?  Kun je van de praktijk leren en van elkaar? Hoe waarborg je kwaliteit van het leren en hoe toets je na afloop het geleerde? In deze module gaan we een visie ontwikkelen op het leren door de OR en maken we samen een opleidingsplan.

Resultaat: een (meerjarig) opleidingsplan met concrete tussentermen en einddoelen.