Zoeken Menu

Leerlijn Gloedvol debatteren voor ondernemingsraden

Deze leerlijn is bedoeld voor OR-leden die willen leren om voorstellen scherper te verwoorden, deze overtuigender te onderbouwen en enthousiaster te presenteren. De opbrengst van het volgen van deze leerlijn is een concreet advies om je persoonlijke debatstijl krachtiger te maken

De leerlijn ‘Gloedvol debatteren voor ondernemingsraden’ bevat de volgende zes modules:

Module 3 – onderbouwen van je mening
Module 5 – Boeiend presenteren
Module 6 – Overtuigingskracht

Module 23 – Debatteren volgens de spelregels

Waarin verschilt een debat van een discussie? Wat is het nut van debatteren in de ondernemingsraad? En welke spelregels maken een debat tot een succes? In deze module oefenen we met de spelregels aan de hand van herkenbare stellingen.

Resultaat: je bent enthousiast geworden om het debat aan te gaan.

Module 24 – Werken met standaard geschilpunten

Wat zijn standaardgeschilpunten en hoe kunnen deze zes standaardvragen helpen bij het beoordelen van een adviesaanvraag? Hoe helpen de geschilpunten bij het voorbereiden van een overlegvergadering en geven ze structuur aan het overleg met de bestuurder? In deze module leert u de zes standaardgeschilpunten en gaat u ze toepassen op een actueel onderwerp.

Resultaat: je kunt de standaard geschilpunten toepassen op elk beleidsvoorstel.

Module 25 – Ad rem reageren op de ander

Hoe voorkomt u dat u pas na afloop van een overleg ineens weet wat u had willen zeggen? Hoe bereidt u zich voor op de reactie van de gesprekspartner? Hoe zorgt u ervoor dat u zich niet uit het veld laat slaan door een onverwachte reactie? In deze module oefent u met het voorbereiden en toepassen van uw reactie tijdens een bijeenkomst.

Resultaat: je bent beter voorbereid op het geven van een reactie in (on)verwachte situaties.

Optioneel toe te voegen:

Module 7 – Beleid beoordelen

Module 8 – Gelijkwaardig gesprek met de directeur