Zoeken Menu

Leerlijn Routekaart voor de nieuwe OR

Deze leerlijn is bedoeld voor OR-en die een stevige basis willen leggen voor de nieuwe zittingsperiode en hun aanpak en de verdeling van de functies afstemmen op de belangrijkste onderwerpen in de komende periode. De opbrengst van deze leerlijn is een werkplan voor het eerste deel van de zittingsperiode.

De leerlijn ‘Routekaart voor de nieuwe OR’ bestaat uit de volgende modules:

Module 8 – Gelijkwaardig gesprek met de bestuurder
Module 13 – Onderlinge omgang
Module 18 – Informatie naar de achterban

Module 31 – Een werkbaar plan voor de OR

Hoe kom je er achter welke onderwerpen een flink deel van de OR-tijd zullen gaan vragen? Kunnen daar prioriteiten aan gegeven worden? Wat zijn de belangrijkste activiteiten en acties die de OR zal moeten uitvoeren? En wie gaat aan de slag met welk onderwerp? Wanneer moet iets klaar zijn? In deze module gaan we stap voor stap de onderwerpen in kaart brengen en in een werkplan behapbaar maken.

Resultaat: een concreet werkplan met onderwerpen, activiteiten en een taakverdeling

Module 32 – Ondernemingsraad met een missie en een visie

Wat is een missie en hoe zou je missie van je eigen ondernemingsraad omschrijven? Heeft iedereen in de OR dezelfde missie en weet je dat van elkaar? Wat is het verschil met een visie? Heeft de OR een eigen visie? Wat betekent het om een missie en een visie te hebben? Doel van deze module is om in samenspraak tot een gezamenlijke missie en visie te komen die inspirerend is en richting geeft aan het OR-werk.

Resultaat: een missie en een visie in woorden of in beelden.

Module 33 – Wet op de ondernemingsraden (basis)

Wie stelt een ondernemingsraad in en met welk doel? Hoe zit het met het advies- en instemmingsrecht? Wat is de bevorderende taak? Hoe gaat het overleg met de bestuurder in z’n werk en wat schrijft de wet voor over de werkwijze van de OR? Hoe zit het met meerdere niveaus van medezeggenschap, zoals een centrale ondernemingsraad?  In deze module geven we u een eerste kennismaking met de belangrijkste artikelen uit de Wet op de ondernemingsraden en een overzicht wat u waar kunt vinden.

Resultaat: u kent de structuur van de WOR en hebt kennisgemaakt met de meest gebruikte artikelen.