Zoeken Menu

Leerlijn Schrijf je eigen veranderscenario

Deze leerlijn is bedoeld voor OR-en die hun eigen organisatie in dynamische verandering moeten adviseren. Deze veranderprocessen gaan volgens organische processen. Het ontbreekt aan houvast van een reorganisatieplan en de procedures van de Wet op de ondernemingsraden zijn veel moeilijker te volgen. Aan de hand van de metafoor van het schrijven van een filmscenario komen we tot een benadering die aan de ondernemingsraad optimale invloed geeft in het veranderproces.

De leerlijn ‘Schrijf je eigen veranderscenario’ bestaat uit de volgende zes modules:

Module 1 – Frisse ideeën via brainstormen en mindmappen
Module 8 – Gelijkwaardig gesprek met de directeur
Module 11 – Vragen stellen tijdens het overleg

Module 35 – Veranderjazz

Waarom kost veranderen meestal energie en hoe kan het enthousiasme opleveren? Wat is de rol van de leiding bij veranderingen en hoe kan de rol van de professional optimaal worden ingezet. Hoe communiceer je in tijden van veranderingen? Wat als zekerheden verdwijnen en hoe kan veiligheid vergroot worden? In de module gaan we aan de hand van vijf thema’s: leiderschap, vakmanschap, communicatie, veiligheid en tijd een ontwerp voor de verandering maken die (weer) swingt.

Resultaat: een concreet ontwerp dat de basis kan zijn voor een advies of een initiatief.

Module 36 – Veranderen als scenario

Hoe kan een filmscenario gebruikt worden bij veranderingsprocessen? In welke soort film zit de onderneming nu en hoe ziet het toekomstige scenario er uit? Welke veranderingen horen daarbij?


Hoe sluiten deze veranderingen aan bij verlangens en zorgen van de medewerkers?


Resultaat: schrijven van een eigen veranderscenario in termen van verlangen en ontwikkeling

Module 37 – Sluit een convenant met de bestuurder

Wat is een convenant? Welke mogelijkheden biedt de WOR om een overeenkomst te sluiten? Wat kan er in een convenant geregeld worden? Hoe kan een convenant een rol spelen in een adviestraject? In deze module gaan we een voorstel schrijven dat de basis kan vormen voor een echt convenant.

Resultaat: een uitgewerkt voorstel voor een convenant.

Optioneel toe te voegen: Module 6 – Overtuigingskracht; Module 7 – Beleid beoordelen