Zoeken Menu

Medezeggenschap

Meerwaarde van de OR

Arbeidsverhoudingen zijn aan het veranderen en zorgen ervoor dat organisaties volop in beweging zijn. Dit betekent ook iets voor de ondernemingsraad en de manier waarop medezeggenschap binnen de organisatie functioneert. Onze visie op medezeggenschap gaat uit van meerwaarde van ondernemingsraden, zowel voor de organisatie als voor de medewerkers: inspraak waar u wat aan hebt.

Een ondernemingsraad kan alleen invloed uitoefenen als het een serieuze plek in uw organisatie heeft en een overtuigende en krachtige overlegpartner is. Om dit te bereiken moeten ondernemingsraden inhoudelijk deskundig zijn: het beleid van de organisatie en het gekozen uitvoeringsbeleid grondig kennen. Hoewel het politiek primaat de beslisruimte bepaalt, ligt er een belangrijke rol voor de or op het gebied van de uitvoering van het beleid en de controle daarop. Analyse van het bestaande beleid en de praktijk, het kritisch lezen van stukken, het doen van onderzoek onder de achterban en het geven van advies, vormen hierbij belangrijke vaardigheden.

Arbeidsconflict

Uiteraard hopen we u te kunnen bijstaan bij een arbeidsconflict en/of meningsverschil. Echter kan het voorkomen dat het handiger is dat u uw kwestie voorlegt aan een onafhankelijke commissie.
 
Valt uw or binnen de sector Overheid? Dan kunt u uw vragen t.a.v. de interpretatie van de wet en regelging voorleggen aan de bedrijfscommissie voor de Overheid. Wilt u inzage in welke geschillen daar reeds eerder behandeld zijn, neem dan een kijkje op de website: bedrijfscommissieoverheid.nl
 
Bent u een medezeggenschapscommissie van Defensie? Dan is er voor u een aparte geschillencommissie voor Defensie. Op deze website treft u ook de jurisprudentie van eerdere geschillen: College Geschillen Medezeggenschap Defensie (CGMD) - CAOP