Zoeken Menu

Advies & ondersteuning

Hedendaagse ontwikkelingen volgen elkaar snel op. Economische omstandigheden en maatschappelijke vraagstukken vereisen dat samenwerking essentieel is. Arbeidsverhoudingen veranderen in hoog tempo en medewerkers verwachten een andere stijl van leiderschap. Ondernemers, bestuurders en medewerkers willen snel en kundig inspelen op deze ontwikkelingen en willen gedeelde verantwoordelijkheid zonder dat dit de kwaliteit en service van het product en de dienstverlening aantast. Nieuwe ICT technologie stelt organisaties in staat om de traditionele infrastructuur minder te belasten, waardoor werk en werkomgeving van elkaar worden losgekoppeld. Met als gevolg: een andere arbeidsrelatie en zorg voor veranderende arbeidsomstandigheden. De nadruk in organisaties komt te liggen op competentiemanagement en arbeidscapaciteit in relatie tot het behalen van goede resultaten. Optimale grip en draagvlak vanuit de zeggenschapspositie wordt verkregen door blijvend het gesprek aan te gaan met de vertegenwoordigers van medewerkers en de medewerkers zelf.

Het adviesteam CAOP begeleidt management, medewerkers, bestuurders, vakbonden en ondernemingsraden om het beste resultaat  met elkaar te behalen.

Op vraagstukken ten aanzien van o.a. arbo, reorganisaties, procesbegeleiding, dynamisch organiseren, advies en instemmingsvraagstukken kunt u bij ons terecht.

Daarnaast kunt u voor eenvoudige vragen ook terecht bij onze gratis vraag en antwoord service via ORnet - Antwoord op veelgestelde OR-vragen

Mocht u richting een geschil gaan dan kunt u gebruik maken van de dienstverlening van de bedrijfscommissie van de Overheid, ook gezeteld bij het CAOP Home . Zij kunnen mogelijk bemiddelen in zaken waar bijvoorbeeld onduidelijkheid bestaat over instemming of adviesrecht.