Zoeken Menu

Onze werkwijze

Onze trainers werken met goed opgebouwde programma’s, waarin resultaten behalen en werkplezier hand in hand gaan. Gestreefd wordt naar een mix van ongeveer 30% theorie en 70% praktijk (waarbij eigen casuïstiek wordt ingebracht). In de programma’s staan de leerdoelen helder omschreven evenals de werkvormen. Afwisseling in creatieve en ondersteunende werkvormen is daarbij een kernbegrip. Mensen leren immers op verschillende manieren en hebben verschillende leerstijlen. Door theorie, reflectie, oefening en toepassing af te wisselen, wordt het leerproces versterkt en beklijven de resultaten. Waar mogelijk wordt gewerkt met creatieve werkvormen, buitenactiviteiten en samenwerkingsopdrachten.