Zoeken Menu

Uw trainer

Het CAOP werkt  met ervaren en gecertificeerde opleiders en adviseurs, waarvan het merendeel geregistreerd staat bij het Medezeggenschapsregister. Het CAOP draag zorg voor goede kennisuitwisseling en ontwikkeling van haar trainers middels intervisie, scholingsbijeenkomsten voor trainers (BBM) en expertmeetings.

Het CAOP opleidingen streeft naar hoge klanttevredenheid en hanteert dan ook schriftelijke evaluaties na iedere training, die door het IOWO worden verwerkt. De verslagen ontvangt u binnen 3  maanden na afloop van de training.


Voor de evaluaties van het CAOP geldt dat in 2013 het CAOP een gemiddelde klanttevredenheid heeft behaald van 8,1.
 


Het team bestaat uit trainers/adviseurs met diverse expertises, waaronder o.a. ATW, Arbo, Communicatie, Duurzame inzetbaarheid, Politiek Primaat, Medezeggenschap, Reorganisaties, Teambuilding en WOR.

Harry Hartmann

Mijn drive als trainer is het meehelpen met het vergroten van invloed voor ondernemingsraden. Hoe steek ik een training in? Door met de groep concrete doelen neer te zetten en na te denken hoe de groep de trainingsresultaten ook in de praktijk kan neerzetten: transfer naar de praktijk.
Meer over Harry >

Johannes Kooistra

Mijn kracht is om ambitieuze doelen haalbaar te maken en haalbare doelen juist ambitieuzer. Als begeleider sta ik liefst tussen de groep. Daarbij doe ik een beroep op de kennis en inzichten van alle deelnemers. De groep weet en kan altijd meer dan de begeleider alleen. Ik houd ook erg van afwisseling in het programma en van het bedenken van nieuwe manieren om te leren.
Meer over Johannes >

Marco Sikkel

Marco is sinds 1990 werkzaam binnen het (semi) publieke domein en was o.a. lid van de redactieadviesraad "or in de overheid" bij Kluwer. Hij houdt zich sinds 1995 actief bezig met zeggenschap en medezeggenschapsverhoudingen, publiceert regelmatig artikelen en heeft diepgaande kennis van beïnvloedingsprocessen binnen en buiten de overheid.
Meer over Marco >

Ditter Blom

Ditter is een ervaren organisatieadviseur en trainer. Hij werkt voor overheden, non-profit en profit organisaties. Hij is gespecialiseerd in organisatieontwikkeling, teamwork en strategische vraagstukken. Hij traint en begeleidt or-en en ondersteunt de medezeggenschap als adviseur bij reorganisaties, fusies en overnames. Ditter vindt het een uitdaging om de dynamiek in de training vast te houden en om oplossingen en werkwijzen te ontwikkelen die aansluiten bij de ontwikkelingsfase van de ondernemingsraad.

Evert van Dalen

Vanaf 1993 is Evert als or-lid betrokken geweest bij de organisatieontwikkeling van de Stichting Philadelphia Zorg. In 2002 is hij voorzitter geworden en vanuit die functie is hij betrokken bij fusies, reorganisaties, de implementatie van arbeidsvoorwaarden, de organisatie van trainingen en bestuurswisselingen.
Meer over Evert >

Betty Dorgelo

Betty is al 20 jaar bezig met medezeggenschap. Van or-voorzitter naar trainer/adviseur in de bredere medezeggenschapscontext: van MR basisscholen tot or/PvT en verpleeg-en verzorgende adviesraden. Zij heeft persoonlijke ervaring met medezeggenschap die op het scherpst van de snede is gevoerd met een positief eind resultaat. Betty werkt vanuit inhoud naar strategie en van vragen naar vinden.
Meer over Betty >

Henri Heemskerk

Henri is gespecialiseerd in het geven van trainingen binnen Defensie. Defensie kent meer dan zes medezeggenschapsvormen en meer dan honderd medezeggenschapsorganen, waarvan de commandanten (voorzitters) om de drie jaar wisselen. Opleiden in deze sector vereist daarom veel kennis.
Meer over Henri >

Mark de KoningAls organisatieadviseur helpt Mark mensen om veranderingen binnen hun organisaties scherper in beeld te krijgen, zodat ze daarin hun rol kunnen bepalen. Bijna 20 jaar heeft hij ervaring met lastige en complexe veranderingen in diverse organisaties.
Meer over Mark >

Isaäk Mol

Voor Isaäk draait het in medezeggenschap om de vraag: hoe krijg je invloed en werk je effectief samen met betrokkenen in de organisatie? Bij het zoeken naar het antwoord op deze vraag vindt hij het belangrijk dat er aandacht is voor persoonlijke groei van de or-leden. 
Meer over Isaäk >

Jurgen van Nimwegen

De kracht van trainer Jurgen van Nimwegen is om in alle openheid enthousiasmerend oefeningen te geven voor het leren omgaan met zenuwen, het inzetten van dynamisch stemgebruik en bewustwording van de non-verbale communicatie tijdens luisteren en presenteren.
Meer over Jurgen >

Lydia Schippers

Lydia heeft zich gespecialiseerd in medezeggenschap, leiderschap, teambegeleiding en verandermanagement. Zij vindt het belangrijk dat veranderingen bij organisaties en individuen duurzaam zijn. Groei betekent voor haar: meer gebruik maken van de kracht en kwaliteiten die al aanwezig zijn. 
Meer over Lydia >