Zoeken Menu

Betty Dorgelo

Betty is al 20 jaar bezig met medezeggenschap. Van or-voorzitter naar trainer/adviseur in de bredere medezeggenschapscontext: van MR basisscholen tot or/PvT en verpleeg-en verzorgende adviesraden. Zij heeft persoonlijke ervaring met medezeggenschap die op het scherpst van de snede is gevoerd met een positief eind resultaat. Betty werkt vanuit inhoud naar strategie en van vragen naar vinden.

Betty’s expertise gebieden zijn: HRM (P&O beleid, sociaal beleid vraagstukken), arbo, arbeidsrecht, organisatieontwikkelingen o.a. SWOT, fusies/reorganisatie/afstotingen en Sociaal Plan en Sociaal Beleid vraagstukken binnen alle branches. 

Kerncompetenties

Flexibel, klantgericht en gedreven.

Motto

Je kan meer dan je denkt!