Zoeken Menu

Evert van Dalen

Vanaf 1993 is Evert als or-lid betrokken geweest bij de organisatieontwikkeling van de Stichting Philadelphia Zorg. In 2002 is hij voorzitter geworden en vanuit die functie is hij betrokken bij fusies, reorganisaties, de implementatie van arbeidsvoorwaarden, de organisatie van trainingen en bestuurswisselingen. Evert heeft zichzelf laten zien als bouwer, waarbij hij altijd heeft gezocht naar draagvlak bij de achterban die hij vertegenwoordigde. Hij verzorgt trainingen om mensen specialist te laten worden binnen de medezeggenschap. Hij is ervan overtuigd dat verdieping en specialisatie ten goede komen aan het effectief functioneren van de ondernemingsraad en daarmee aan de organisatie.

Kerncompetenties

Bouwer, bescheiden en analytisch

Motto

De WOR in de kast en het overleg op tafel.