Zoeken Menu

Harry Hartmann

Harry Hartmann

Mijn drive als trainer is het meehelpen met het vergroten van invloed voor ondernemingsraden. Hoe steek ik een training in? Door met de groep concrete doelen neer te zetten en na te denken hoe de groep de trainingsresultaten ook in de praktijk kan neerzetten: transfer naar de praktijk.

Sectoren waar ik werk zijn overheid en zorg. Ook werk  ik regelmatig met ondernemingsraden van de sectoren commerciële dienstverlening en bouw en industrie. Voordeel hiervan is dat je als trainer een brede horizon hebt: de oplossingen binnen de ene sector zijn vaak ook toepasbaar voor de overige sectoren.

Kerncompetenties

Wat gaat me goed af als trainer? Ik heb een scala aan middelen om effectieve  samenwerkingsgesprekken op te  zetten tussen or en bestuurder. Tenslotte coach ik groepen graag richting zelfsturende teams.

Motto

Dit alles onder het motto training moet werken. Er moet iets in je OR aanpak veranderd zijn als je de training verlaat.

Artikelen