Zoeken Menu

Isaäk Mol

Voor Isaäk draait het in medezeggenschap om de vraag: hoe krijg je invloed en werk je effectief samen met betrokkenen in de organisatie? Bij het zoeken naar het antwoord op deze vraag vindt hij het belangrijk dat er aandacht is voor persoonlijke groei van de or-leden. Ook denkt hij dat het belangrijk is dat een medezeggenschapsorgaan actief ergens voor durft te staan en de benodigde kennis daarvoor heeft. Andere nodige ingrediënten om tot een goed antwoord te komen zijn volgens hem: een passende structuur en werkwijze, vertrouwen en samenwerking met directie, management, staf en groepen medewerkers. In de trainingen van Isaäk staan deze thema’s dan ook centraal. 

Kerncompetenties

Debatteren, analytisch en creatief

Motto

Verschil maken!