Zoeken Menu

Johannes Kooistra

Mijn kracht is om ambitieuze doelen haalbaar te maken en haalbare doelen juist ambitieuzer. Als begeleider sta ik liefst tussen de groep. Daarbij doe ik een beroep op de kennis en inzichten van alle deelnemers. De groep weet en kan altijd meer dan de begeleider alleen. Ik houd ook erg van afwisseling in het programma en van het bedenken van nieuwe manieren om te leren.

Ik ondersteun groepen bij het scherp beschrijven van hun voornemens en help bij het overtuigend presenteren, vergroten van het draagvlak voor verandering en werken aan succesvolle invoering. Uiteindelijk gaat het meestal om durven: durven veranderen of juist jezelf durven blijven, een mening durven hebben en ervoor durven gaan. Trainingen zijn de plaats om veilig te oefenen, ik zal groepen daarna uitdagen en zo nodig begeleiden om hun voornemens waar te maken.

Ik ben als trainer een heldere denker met frisse ideeën, ik durf zaken bespreekbaar te maken die mij opvallen en ik ben een loyale doorzetter die het resultaat voor ogen houdt.

Mijn kwaliteiten zijn:

 • mensen met uiteenlopende belangen bij elkaar brengen en het proces bewaken
 • helder opschrijven en logisch onderbouwen van voornemens
 • voorbereiden van overtuigende presentaties en debatten
 • groepen mensen trainen en coachen
 • en vriendelijk maar doortastend zorgen dat een voornemen gerealiseerd wordt

Motto: durf jezelf te worden

Publicaties:

 •  Stimulans in Balans (78 KB) (OR RENDEMENT juni-2017)
 •  Iedere stem telt!  (80 KB)(OR RENDEMENT maart 2017)
 •  Weer leuk in de OR met nieuw talent (69 KB) (OR RENDEMENT juni 2016)
 •  Bespreekstuk is uw vertrekpunt (432 KB) (OR RENDEMENT 2015)
 •  Pilot is vaak gewoon een voorgenomen besluit (115 KB) (OR informatie 4 | april 2016)
 •  Werken aan tegengeluid (129 KB) (InfoMR, tijdschrift voor medezeggenschap van de Algemene Onderwijsbond AOb, 2016)
 •  Lang leve de ondernemingsraad! (157 KB) Een aantal redenen waarom de or er toe doet (orinformatie)
 • Sociale Innovatie: veranderen door initiatieven van onderop' (Vakmedianet, 2014)
 • 'Verkiezingen: talent in de OR' (Vakmedianet, 2013)
 • Opleidingsplannen: de ondernemingsraad als krachtige leeromgeving' (Vakmedianet, 2012)
 • Veranderjazz. Inspiratie voor organisatieontwikkeling’ (Mediawerf, 2009; longlist Managementboek van het jaar 2011)
 • Gloedvol debatteren voor ondernemingsraden’ (Kluwer, 2007)
 • OR en leeftijdsbewust personeelsbeleid’ (Kluwer, 2006): een zevenstappen-plan voor ondernemingsraden die met dit onderwerp aan de slag willen