Zoeken Menu

Marco Sikkel

Marco is sinds 1990 werkzaam binnen het (semi) publieke domein en was o.a. lid van de redactieadviesraad "or in de overheid" bij Kluwer. Hij houdt zich sinds 1995 actief bezig met zeggenschap en medezeggenschapsverhoudingen, publiceert regelmatig artikelen en heeft diepgaande kennis van beïnvloedingsprocessen binnen en buiten de overheid. Hij heeft een nevenfunctie als bestuursvoorzitter van de stichting Leergeld Zoetermeer, fungeert incidenteel als dagvoorzitter. Zijn hobby's binnen het werkveld zijn: de overheid met specialisaties de Rijksdienst, de positie van de ambtenaar en reorganisaties.

Marco heeft gewerkt voor Rabobank Nederland, Capgemini, Nederlandse Spoorwegen, Directie Hoger onderwijs, Rijkswaterstaat, Defensie,, Hoge Raad, Raad voor de Rechtspraak, Rijkswaterstaat, IND, Provincies, Kustwacht Nederlandse Antillen en Aruba, SER Curaçao, Seppa (Arubaanse bonden), STRAF/ACOM, CAOP, Politie Amsterdam Amsteland, Nationaal Archief, RCN OCW, RCN Carib, Politie GOR i.o, en nog veel meer organisaties.

Artikelen

 De ambtelijk secretaris als coach - 'Je hebt een antenne nodig' (200 KB)