Zoeken Menu

Visie

Onze visie op medezeggenschap gaat uit van meerwaarde van ondernemingsraden, zowel voor de organisatie als voor de medewerker: inspraak waar je wat aan hebt. Je kan alleen meerwaarde leveren als je een serieuze plek in het overleg kunt en wilt innemen en uitgroeit tot een overtuigende en krachtige overlegpartner.

Het CAOP wil bijdragen aan werkelijke invloed van inspraak en medezeggenschap. Dat doen we met methoden en theorieën die evidence-based zijn en hun waarde hebben bewezen. Wij dragen bij aan kennisoverdracht en het vergroten van vaardigheden. Dat doen we vanuit de overtuiging dat mensen zich verder willen ontplooien, geïnspireerd willen worden en  willen worden uitgedaagd en geconfronteerd om hun eigen grenzen en die van hun team te verleggen.

Meerwaarde van de OR

Arbeidsverhoudingen zijn aan het veranderen en zorgen ervoor dat organisaties volop in beweging zijn. Dit betekent ook iets voor de ondernemingsraad en de manier waarop medezeggenschap binnen de organisatie functioneert. Onze visie op medezeggenschap gaat uit van meerwaarde van ondernemingsraden, zowel voor de organisatie als voor de medewerkers: inspraak waar u wat aan hebt.

Een ondernemingsraad kan alleen invloed uitoefenen als het een serieuze plek in uw organisatie heeft en een overtuigende en krachtige overlegpartner is. Om dit te bereiken moeten ondernemingsraden inhoudelijk deskundig zijn: het beleid van de organisatie en het gekozen uitvoeringsbeleid grondig kennen. Hoewel het politiek primaat de beslisruimte bepaalt, ligt er een belangrijke rol voor de or op het gebied van de uitvoering van het beleid en de controle daarop. Analyse van het bestaande beleid en de praktijk, het kritisch lezen van stukken, het doen van onderzoek onder de achterban en het geven van advies, vormen hierbij belangrijke vaardigheden.