Zoeken Menu

Arbeidsomstandighedenwet, regelgeving & RIenE (verdieping)

Leerdoelen

Tijdens de verdiepingstraining 'Arbeidsomstandighedenwet, regelgeving en RI&E' gaat u in op de uitvoering van de Arbowet- en regelgeving. Wat maakt deel uit van de arbocyclus? Wie zijn er verantwoordelijk? Is de preventiemedewerker goed gepositioneerd? En welke wettelijke instrumenten zijn wel, deels of niet van toepassing in uw organisatie? Uiteraard wordt er tijdens de training ook aandacht besteed aan het stappenplan RI&E en het plan van aanpak. Ten slotte kijken we naar de belangrijke rol van de medezeggenschap. Hoe kan de OR bijdragen aan lager ziekteverzuim, duurzame inzetbaarheid, gezond werken en werkplezier?

Programma

De training duurt één dag en de lunch is inbegrepen. Het programma is onderverdeeld in drie thema's:

  1. Kennis van de arbobeleidscyclus en de ontwikkeling en toepassing daarvan;
  2. Het kunnen beoordelen van het arbobeleid en aanbevelingen en wel of geen instemming verlenen;
  3. RIE en het plan van aanpak, als ook het beoordelen daarvan in samenwerking met de Arboverantwoordelijken.

CAOP-certificering!

De deelnemers krijgen na afloop het certificaat: 'Verdiepende training arbeidsomstandigheden'.

Werk- en denkniveau (vanaf)

MBO/MBO+