Zoeken Menu

Wet op de ondernemingsraden (basis)

Leerdoelen

Wat zijn de belangrijkste begrippen en bepalingen van de Wet op de ondernemingsraden? Hoe kunt u de advies- en instemmingsprocedures rechtsgeldig laten verlopen. Dát leert u tijdens de basistraining ‘Wet op de ondernemingsraden’. Door het maken van enkele opdrachten past u de opgedane kennis toe. Na afloop bespreken we deze opdrachten.

Programma

De training duurt één dag en de lunch is inbegrepen. Het programma is onderverdeeld in vier thema’s:

  1. Kennismaken en verkennen van de onderneming;
  2. Adviesrecht, instemmingsrecht en bevorderende taken;
  3. Informatierecht, overlegrecht en deskundigheid;
  4. Toepassing in de praktijk.

CAOP-certificering!

De deelnemers krijgen na afloop het certificaat: ‘Wet op de ondernemingsraden basis’.

Werk- en denkniveau (vanaf)

MBO/MBO+