Zoeken Menu

Wet op de ondernemingsraden (verdieping)

Leerdoelen

Hoe gaat u om met een advies- en instemmingsprocedure en weet u op welke wijze de OR zijn invloed strategisch en tactisch kan uitoefenen? Dát leert u tijdens de verdiepingscursus ‘Wet op de ondernemingsraden’. Ook leert u hoe politiek of toezichthouders van invloed zijn op uw organisatie en de medezeggenschapsrechten. Door het maken van enkele opdrachten past u de opgedane kennis toe. Na afloop bespreken we deze opdrachten.

Programma

De training duurt één dag en de lunch is inbegrepen. Het programma is onderverdeeld in drie thema’s:

  1. Strategisch omgaan met het informatie-, overleg-, advies- en instemmingsrecht;
  2. Bewuster omgaan met medezeggenschapsrechten als anderen buiten de onderneming beslissen;
  3. Toepassing in de praktijk.

CAOP-certificering!

De deelnemers krijgen na afloop het certificaat: ‘Wet op de ondernemingsraden verdieping’.

Werk- en denkniveau (vanaf)

MBO/MBO+